Szkolenia

Zobacz harmonogram
szkoleń otwartych

e-szkolenia

Szkolenia
klasy PREMIUM

Szkolenia zamknięte

Doradztwo

Istniejemy od

Istniejemy od:

1998

roku

Przeszkoliliśmy<br />ponad

Przeszkoliliśmy
ponad:

150

osób

Średnia ocen<br />jakości szkoleń

Średnia ocen
jakości szkoleń:

4

W SKALI 2-5. WG OCEN
UCZESTNIKÓW FIRM
Z TOP 500 CEE COFACE

Zrealizowaliśmy

Zrealizowaliśmy:

286

BADAŃ
I PROJEKTÓW
DORADCZYCH

Badania

REALIZUJEMY BADANIA

POTENCJAŁU I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH
PRACOWNIKÓW I KADRY KIEROWNICZEJ

Badanie efektywności pracy zespołu

Badania kompetencji menedżerskich
ocena 360, 270 lub 180 stopni

Badanie AC/DC
ASSESMENT/DEVELOPMENT CENTER

Badanie satysfakcji i motywacji pracy

Badanie oceny pracy
System ocen pracowniczych

Badanie stylu rozwiązywania konfliktów/negocjacji (autobadanie)

Badanie stylu zachowań emocjonalnych
(autobadanie)

Komunikacji, synergii pracy w zespole
oraz samo-zarządzania ocena 360, 270 lub 180 stopni

Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego
ocena 270 stopni

Badanie potrzeb kompetencyjnych firmy

Badanie potrzeb wiekowych w organizacji

NASZYM KLIENTOM UDOSTĘPNIAMY

WŁASNĄ PLATFORMĘ DO BADAŃ ONLINE
(WG MET. CAWI-COMPUTER ASSISTED WEB INTERVIEWING),
ZAPEWNIAJĄC ANONIMOWOŚĆ BADAŃ I RZETELNOŚĆ ICH WYNIKÓW.

Firmy

Instytucje