Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego: ocena 270 stopni

Dysonans poznawczy to stan negatywnego uczucia spowodowany informacją, która jest sprzeczna z naszym wyobrażeniem siebie jako osoby przyzwoitej, rozsądnej itp. I tak, jeśli uważamy siebie za osobę np. KREATYWNĄ (zaleta), to po badaniu możemy dowiedzieć się, że inny oceniają to nie jako kreatywność a np. za NADGORLIWOŚĆ. Dalej: KOMUNIKATYWNY vs NATRĘTNY, MIŁY vs FAŁSZYWY, MODNY vs WYZYWAJĄCY, KONSEKWENTNY vs UPARTY, itd. Badany sam określa zalety, które będą weryfikowane podczas badania.

Badanie dysonansu poznawczego jest badaniem przeznaczonym dla osób posiadających duży dystans do siebie i umiejętność przyjęcia krytyki. Jest badaniem, które konsultanci European Training & Consulting Center zarekomendują po rozmowie z badanym i diagnozie jego umiejętności w powyższych kompetencjach.

Ocena odbywa się wg zasady 360 stopni, która polega na tym, że informacje przekazują: przełożeni, podwładni, współpracownicy oraz sam badany. Aby uniknąć błędów w ocenie, badany sam wyznacza osoby, które ocenią „prawdziwość” naszych zalet.

Firmy

Instytucje