Badanie potrzeb wiekowych w organizacji

W zależności od sytuacji w Państwa firmie możemy przeprowadzić następujące działania:

  • Stworzenie strategii zarządzania wiekiem uwzględniającą specyfikę organizacji.
  • Stworzenie standardów zarządzania wiekiem odnoszących się do takich aspektów jak: kształcenie ustawiczne, rozwój kariery zawodowej, ochrona i promocja zdrowia oraz projektowanie stanowisk pracy, przesunięcia między stanowiskami oraz zakończenie kariery i odejście na emeryturę.
  • Zapewnienie transferu kompetencji wewnątrz organizacji.
  • Wykorzystanie różnorodności doświadczeń pracowników w różnym wieku.
  • Zabezpieczenie organizacji przed „ucieczką” kompetencji.
  • Prognozowanie i zapewnienie dopływu talentów (zapobieganie przyszłym deficytom talentów).
  • Uatrakcyjnienie pracodawcy (zwiększenie tzw. employment value proposition).
  • Zwiększenie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy.

Zakładamy, że projekt powinien przynosić korzyści nie tylko osobom w wieku 50+ ale  także grupie pracowników młodych, poprawiając ich relacje i możliwości uzyskiwania wsparcia ze strony starszego pokolenia w sytuacjach dla nich nowych i trudnych. Projekt winien także w efekcie przynieść:

  • korzyści dla samej firmy w postaci przygotowania całej organizacji do aktywnego inicjowania i wdrażania zmian niezbędnych dla jej rozwoju w zakresie strategii zarządzania wiekiem.
  • otwarcie psychologicznych mechanizmów i umiejętności dydaktycznych u  pracowników posiadających odmienną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Przygotowany pod tym  względem zespół pracowniczy może uruchomić naukę wzajemną pomiędzy nawet najmłodszymi  (absolwentami i stażystami) a  najbardziej doświadczonymi pracownikami w okresie przedemerytalnym, wzbogacając tradycyjny kierunek przekazywania umiejętności płynących od doświadczenia do młodości i dodając transfer w odwrotną stronę od młodych ze świeżą wiedzą (najnowszymi technikami) ku pracownikom starszym.

Firmy

Instytucje