Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

(na realizację inwestycji, projektów badawczych oraz projektów łączących sferę nauki i biznesu)

W ramach usługi doradczej świadczymy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków i realizacją projektów z funduszy europejskich. Wspólnie z naszym partnerem (edoradca.pl) z sukcesem działamy na rzecz Klientów pozyskując dotychczas ponad 1,4 mld zł dotacji.

Doradzamy firmom o zróżnicowanym profilu działalności, a wypracowane metody działania i zakres oferty dostosowujemy zawsze pod indywidualne potrzeby Klientów. Wspieramy naszych Klientów wszechstronną wiedzą merytoryczną, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem oraz w oparciu o wysokie zaangażowanie i kreowanie rozwiązań – od analizy potrzeb,  pozyskania finansowania, nadzoru nad realizacją projektu i wypłatę dofinansowania do sukcesu przedsięwzięcia.

Nasze doradztwo europejskie skoncentrowane jest na usługach w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych na realizację inwestycji, projektów badawczych, oraz  projektów łączących sferę nauki i biznesu, prowadzących do wdrażania innowacji w skali kraju i świata.

Na każdym etapie procesu zarządzania projektem wspieramy naszych Klientów, dostarczając im unikatowych, dedykowanych rozwiązań stanowiących podstawę uzyskania wsparcia unijnego i rozliczenia projektu.

Nasze doradztwo i wsparcie skoncentrowane jest również na:

  • pomocy w zakresie pozyskania ekspertyz i opinii, w tym opinii o innowacyjności
  • pomocy w nawiązaniu kontaktu z jednostkami badawczymi, naukowymi
  • współpracy w realizacji projektów B+R jako Centrum Badawczo-Rozwojowe ze statusem CBR nadanym przez Ministerstwo Gospodarki
  • uzyskaniu porozumień o współpracy naukowej, badawczej, kooperacyjnej etc.
  • przygotowaniu i opracowaniu zgłoszeń oraz wniosków patentowych
  • uzyskaniu finansowania kredytowego, leasingowego, pożyczkowego, ze strony inwestorów
  • pozyskaniu promes kredytowych, leasingowych i pożyczkowych
  • dokonaniu poprawy samodzielnie przygotowanego wniosku o dofinansowanie
  • pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji w ramach procedury odwoławczej (protest, odwołanie)
  • pomocy w zakresie postępowania ofertowego w projektach inwestycyjnych i badawczych

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt telefoniczny: 0- 607 73 00 00

Firmy

Instytucje