AUDYT PRZED USŁUGĄ DORADCZĄ LUB OUTSOURCINGU OBSZARU ZARZĄDZANIA:

Przed rozpoczęciem współpracy konsultanci European Training & Consulting Center dokonują 1 dniowego audytu, którego celem jest dokonanie obecnej analizy przedsiębiorstwa. Wspólnie z klientem podejmują decyzję w jakim obszarze doradztwa czy outsourcingu nasi klienci (firmy szkoleniowe i doradcze) będą zarządzać danym działem czy firmą. Konsultanci badają: otoczenie przedsiębiorstwa, wewnętrzne aspekty jego działalności: przepływ informacji, strukturę organizacyjną, zasoby, technologię.

Na bazie wyników audytu identyfikujemy luki strategiczne w obszarach przyszłego doradztwa/ outsourcingu oraz potrzeby zmian, dostosowane do oczekiwań i potrzeb klienta. Może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery działalności. Program zmian może być także wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formę odrębnych opracowań. Audyt nie zobowiązuje firmy zamawiającej do dalszej współpracy.


Zasady współpracy podczas doradztwa/ outsourcingu:

 • Doradztwo/ Outsourcing realizowany jest wg uzgodnionego wcześniej harmonogramu
 • Przedsiębiorstwo deleguje osoby funkcyjne wytypowane przez kierownika wspomagające prace diagnostyczne.
 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
 • Konsultanci European Training & Consulting Center realizują outsourcing w terminie uzgodnionym zarówno przez kierownika audytu jak i Zarząd przedsiębiorstwa.
 • Po dokonaniu audytu wybranych komórek organizacyjnych kierownik audytu sporządza raport i proponuje rozwiązania outsourcingu.
 • Zarząd przedsiębiorstwa przekazuje w postaci umowy outsourcingowej zgodę na realizację usługi.

ZAŁOŻENIA OFERTY OUTSOURCINGOWEJ LUB DORADCZEJ:

Informacje dotyczące outsourcingu/ konsultingu

Outsourcing/ Doradztwo jest prowadzone przez konsultantów posiadających wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw usługowych, handlowych i produkcyjnych z różnych branż.

Współpraca z każdym klientem rozpoczynamy od opisanego powyżej 1 dniowego, bezpłatnego audytu przedsiębiorstwa umożliwiającego diagnozę problemów i ustalenie planu prac konsultingowych.


Zasady współpracy podczas projektu outsourcingowego/ konsultingowego:

 • Podpisanie umowy na usługi, w tym umowy o poufności informacji.
 • Wytypowanie po stronie przedsiębiorstwa będącego usługobiorcą osoby(osób) kompetentnych i odpowiednio umocowanych do kontaktów i współpracy z zespołem.
 • Przekazanie wstępnego zakresu zapotrzebowania informacyjnego przez kierownika projektu.
 • Pierwsza wizyta robocza – przeprowadzenie wizji lokalnej w przedsiębiorstwie, zebranie danych i ich weryfikacja.
 • Analiza otrzymanych danych i wykonanie prac.
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia oraz niezbędnych instrukcji i standardów.
 • Odbiór projektu.
 • Wizyta audytująca proces wdrożeniowy outsourcingu.

European Training & Consulting Center odpowiada podczas projektu za:

 • przyjazd, zakwaterowanie i pobyt konsultantów,
 • przygotowanie programu outsourcingu, konsultingu, szkoleń po projekcie i indywidualnych konsultacji,
 • pilotowanie projektu i ewentualnej ewaluacji programu konsultacji w trakcie trwania projektu,
 • przeprowadzenie konsultacji i szkoleń oraz indywidualnych konsultacji po projekcie,
 • przygotowanie materiałów.

Klienci odpowiadają za:

 • udostępnienie wszelkich informacji związanych z tematem outsourcingu/ konsultingu, potrzebnych do realizacji programu,
 • wytypowanie po stronie przedsiębiorstwa osób kompetentnych i odpowiednio umocowanych do kontaktów i współpracy z zespołem European Training & Consulting Center.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ KONSULTANTÓW:  0-607 73 00 00

Firmy

Instytucje