Badania komunikacji, synergii pracy w zespole
oraz samo-zarządzania: ocena 360, 270 lub 180 stopni

Badanie to przeznaczone jest dla wszystkich pracowników pracujących w zespołach. Badanie pokazuje skuteczność i efektywność współpracy (synergii pracy), zarządzania sobą oraz poprawnej komunikacji . Można je zrealizować w formie badania 360, 270 lub 180 stopni.

Badanie 360 –  polega na ocenie z 4 różnych źródeł, tj. od przełożonego, współpracowników, osoby ocenianej oraz klientów zewnętrznych.

Badanie 270 – polega na ocenie z 3 źródeł informacji, tj. przełożonego, współpracowników i osoby ocenianej.

Badanie 180 stopni – polega na ocenie z 2 perspektyw, tj. przełożonego i osoby ocenianej.

W zakresie Zarządzania sobą oceniane są następujące kompetencje:

  • Planowanie celów, zasobów oraz procesów dla siebie
  • Organizowanie celów, zasobów, procesów dla siebie
  • Kontrolowanie i ocenianie realizacji celów, wykorzystywanych zasobów oraz procesów pracy.

W zakresie Komunikacji oceniane są następujące kompetencje:

  • Komunikowanie (asertywna informacja zwrotna, w tym umiejętność krytyki, pochwały, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, przekazywania informacji, dzielenia się wiedzą, pomocy innym)
  • Angażowanie członków zespołu, budowanie pozytywnej atmosfery pracy

Uzyskane informacje pomogą ocenianemu rozpocząć proces zmiany swoich zachowań i/lub utwierdzą ją w przekonaniu, że dotychczasowe zachowania warto nadal stosować.

Firmy

Instytucje