BROKER RYNKU
SZKOLEŃ i DORADZTWA
NR 1 W POLSCE

Od 20 lat wspieramy rozwój rynku
szkoleń i doradztwa w Polsce.

WSPÓŁPRACA

z ponad 300 firmami szkoleniowymi
w Polsce i Europie pozwala na prezentację
najlepszych dla naszych klientów
rozwiązań szkoleniowo – doradczych.

Zadowolenie klienta

jest dla nas priorytetowe, dlatego
też dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej
spełniać Państwa oczekiwania i potrzeby.

MISJĄ NASZEJ FIRMY

jest skuteczne i efektywne wspieranie
naszych klientów w ich rozwoju zawodowym
i osobistym, poprzez dobór optymalnych
rozwiązań edukacyjnych.

TWORZYMY GRUPĘ

wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych
konsultantów i trenerów – praktyków, których łączy
przede wszystkim prawdziwa pasja wykonywania zawodu
a dobro naszego klienta oraz współpracujących z nami firm
szkoleniowych i doradczych stoi na pierwszym miejscu!

Nasz historia

Pod koniec lat 90 poprzedniego stulecia zorganizowaliśmy ponad 50 studyjnych (tematycznych) wyjazdów zagranicznych do zakładów znajdujących się na terenie zachodu Europy oraz w USA. W ten sposób polscy przedsiębiorcy zdobywali doświadczenia w tworzeniu polskiego biznesu i rozwiązań w swoich zakładach. Korzystaliśmy wówczas z „najlepszych doświadczeń najlepszych”. Był to początek usług doradczych i szkoleniowych w Polsce, gdzie nie było zbyt wielu polskich (z własnym doświadczeniem) konsultantów, trenerów, coachów.

back
next

Pierwsze w Polsce
„I Międzynarodowe Targi Firm Szkoleniowych
i Doradczych
EXPO TRAINING & CONSULING 98”
(60 wystawców)

1998
1999

„II Międzynarodowe Targi Firm
Szkoleniowych i Doradczych
EXPO TRAINING & CONSULTING 99”
(80 wystawców)

Dziesięć edycji konferencji
„Zarządzanie procesami produkcji”

1999 – 2009
1999

„Targi Jakości
EXPO QUALITY 99”

„Targi Jakości
EXPO QUALITY 2000”

2000
2000

„III Międzynarodowe Targi Firm
Szkoleniowych i Doradczych 2000”
PKiN – Pałac Kultury i Nauki.
(150 wystawców)
Megaseminarium: „Warsztat Menedżera – Lidera XXI w.”
Sala Kongresowa PKiN – (2000 osób)

Pięć edycji
„Targów Obiektów i Usług Konferencyjnych
– Business Tourism Forum”

2000 - 2005
2001

„II Megaseminarium:
„Warsztat Menedżera – Lidera XXI w.”

„Megaseminarium
– Power Cash – Finanse Osobiste”

2001
2001 - 2002

Dwie edycje Megaseminarium
„Zarządzanie wiedzą” (450 osób)

Trzy edycje w Polsce kongresu
„najlepszych sprzedawców na świecie
MDRT – Million Dollar Round Table” (600 osób)

2002 - 2005
1998 - 2008

Dziesięć edycji konferencji
„Zarządzanie szkoleniami Training 98 – Training 2008”

Dziesięć edycji konferencji:
„Zarządzanie Sprzedażą”, „Zarządzanie biurem”,
„Zarządzanie finansami”, Zrządzanie procesami logistycznymi”

2000 - 2010
2010 - dziś

Szkolenia, doradztwo i badania
dla firm oraz instytucji

Na przełomie wieku w latach 1998 – 2005 rokuzorganizowaliśmy najwięcej w Polsce imprez konferencyjnych, targowych, megaseminariów oraz szkoleń rozwijających umiejętności menedżerskie. Korzystaliśmy wówczas z zaproszonych gości zagranicznych oraz menedżerów z polskim doświadczeniem.

Od 2005 roku specjalizujemy się (przy udziale polskich i europejskich firm szkoleniowych i doradczych) w doradztwie i indywidualnych szkoleniach dla firm. Dostęp do internetu, a w związku z tym większy i szybszy dostęp do wiedzy spowodował, iż duże projekty targowe i konferencyjne nie miały już racji bytu. Polscy menedżerowie oczekiwali już specjalistycznej wiedzy i doradztwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Od tego czasu specjalizujemy się w doradztwie i szkoleniach w obszarach prac każdego menedżera.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastał kolejny czas zmian. Fundusze unijne na rozwój kadry w przedsiębiorstwach spowodował, iż powstał popyt na wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy unijnych. Zorganizowaliśmy wówczas (2002 – 2007) ponad 10 edycji kongresów, konferencji i warsztatów w tym zakresie, współpracując na najlepszymi instytucjami i organizacjami europejskimi w tym zakresie.

Przy udziale firm szkoleniowych i ich rozwiązań organizujemy szkolenia tematyczne dla menedżerów i pracowników następujących działów: Sprzedaż, Kadry, Finanse, Obsługa Klienta, Produkcja, Logistyka, Marketing, Zakupy, Biuro. Organizujemy również szkolenia podwyższające umiejętności menedżerskie. Należą do nich szkolenia w zakresie zarządzania personelem a w szczególności: Motywowanie, Budowanie Zespołów, Komunikacja interpersonalna, Rozwiązywanie konfliktów, Style kierowania.

Do chwili obecnej z naszych usług skorzystało ponad 150 000 polskich pracowników. Każdego roku ponad 2.000 osób pogłębia swoja wiedzę na naszych szkoleniach bądź uczestniczy w projektach doradczych.

Zapraszamy do współpracy

PROJEKTY UNIJNE

POZYSKANE DLA NASZYCH KLIENTÓW PRZEZ EUROPEAN TRAINING & CONSULTING CENTER

W LATACH 2010 - 2016

„AKADEMIA NOWYCH KWALIFIKACJI NOWYCH KWALIFIKACJI”

OKRES REALIZACJI: 01.03.2010 - 31.01.2011
GRUPA DOCELOWA: BEZROBOTNI I NIEAKTYWNI ZAWODOWO Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 120 OSÓB
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 322 759.31 ZŁ

„EUROKWALIFIKACJE W SŁUŻBIE ZDROWIA”

OKRES REALIZACJI: 15.12.2010 - 15.01.2012
GRUPA DOCELOWA: LEKARZE I LEKARSKI Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 192 OSOBY
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 181 018.08 ZŁ

„NOWOCZESNY NAUCZYCIEL - ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
I INFORMATYCZNYCH”

OKRES REALIZACJI: 03.10.2012 - 28.12.2013
GRUPA DOCELOWA: NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI ORAZ PRACOWNICY OŚWIATOWI Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 490 OSÓB (50 JĘZYK – 180H KAŻDY) I 440 (SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z CZEGO 40 ZAAWANSOWANE KURSY WYJAZDOWE 6 DNIOWE (30H KAŻDY) A 400 KURSY PODSTAWOWE JEDNODNIOWE – 10H KAŻDY)
SUMA DOFINANSOWANIA: 913 680.00 ZŁ

„APLIKACJE INFORMATYCZNE I INTERNETOWE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH”

OKRES REALIZACJI: 01.11.2012 - 31.07.2013
GRUPA DOCELOWA: NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI JĘZYKÓW OBCYCH Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W ZAŁOŻENIU PROJEKTOWYM: 120 OSÓB (NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (96 OSÓB) I NIEMIECKIEGO (24 OSOBY) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH)
SUMA DOFINANSOWANIA: 601 030.00 ZŁ

„POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ – PROJEKT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWSZU”

OKRES REALIZACJI: 01.11.2014 - 30.11.2015
GRUPA DOCELOWA: SZKOLENIA WYJAZDOWE I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWSZU
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 48 OSÓB
SUMA DOFINANSOWANIA: 1 300 000 ZŁ

Firmy

Instytucje