Szkolenia Zamknięte

Szkolenia zamknięte „szyjemy na miarę potrzeb” proponując firmę szkoleniową, która najlepiej spełni oczekiwania klientów.

Każde szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) poprzedzamy analizą potrzeb szkoleniowych, tak aby zagwarantować najwyższą skuteczność w realizacji obecnych potrzeb rozwojowych. Przygotowując materiały i narzędzia, mamy na uwadze specyfikę produktów oraz branży w której działa Twoja organizacja.

Na naszych warsztatach obowiązuje zasada: „Minimum teorii – maximum praktyki„.

Jak wygląda proces szkoleniowy?

undefined

Wiedzę na temat Twoich potrzeb szkoleniowych zdobywamy poprzez rozmowę z Tobą, z Twoimi pracownikami, za pomocą badań, testów, obserwacji i wywiadów. Dzięki temu wiemy co jest Twoją mocną stroną (lub Twoich pracowników), co wymaga udoskonalenia, a co zmiany. Dzięki temu wspólnie określamy cele projektu.

Dalej zaproponujemy ci konkretne działania, program ramowy oraz warunki organizacyjne. Następnie następuje wdrożenie i realizacja projektu.

Na zakończenie projektu otrzymasz od nas raport, na podstawie którego wspólnie podsumujemy i ocenimy efektywność projektu. Otrzymasz od nas również propozycje dalszych działań.

Doskonałym uzupełnieniem całego projektu może być opcjonalna ewaluacja (follow up) procesu szkoleniowego oraz dodatkowe sesje coachingowe dla uczestników.

Metody pracy wykorzystywane podczas szkoleń zamkniętych

 • Ćwiczenie indywidualne
 • Ćwiczenie w parach
 • Ćwiczenie grupowe
 • Ćwiczenie z kamerą
 • Studium przypadku
 • Psychodrama
 • Wykład
 • Psychotesty
 • Gry, symulacje
 • Kwestionariusz
 • Quiz
 • Dyskusja
 • Burza mózgów
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Coaching
 • Prezentacje
 • Analiza filmów
 • Action learning
 • Analiza dokumentów


Doskonałym uzupełnieniem całego projektu szkoleniowego mogą być:

 • nagrywanie szkolenia i przygotowanie płyt DVD dla uczestników,
 • ewaluacja (follow up) procesu szkoleniowego,
 • dodatkowe sesje coachingowe dla uczestników,
 • udział w eszkoleniach na www.eszkolenia.pl
 • badania profili interpersonalnych uczestników,
 • pomoc w udoskonaleniu procesów i standardów firmowych w zakresie tematyki szkolenia.
 • kompleksowe badania: satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej, potrzeb szkoleniowych oraz ustalenie na tej podstawie strategii w zakresie szkoleń i rozwoju organizacji.

Nie wszystkie nasze rozwiązania i programy szkoleń są autorskimi programami European Training & Consulting Center. Nasze know-how nieustannie udoskonalamy od 1998 roku, które dostosowujemy do zmieniających się warunków.

Stosujemy nieszablonowe metody pracy, łącząc najlepsze techniki pracy szkoleniowej z narzędziami coachingowymi.

W trakcie realizacji szkolenia skupiamy się przede wszystkim na diagnozie i analizie sytuacji ocenianych jako trudne w danym obszarze,  poszukujemy rozwiązań jakie są już wykorzystywane w firmie i dobrze się sprawdzają. Dalej opracowujemy nowe koncepcje tego co można byłoby robić inaczej, lepiej, szybciej i niższym kosztem. Następnie przeprowadzamy symulacje, testujemy rozwiązania i ćwiczymy nowe umiejętności potrzebne do wykorzystania  w praktyce.

Na koniec spisujemy ostateczną wersję rozwiązania, którą uczestnicy zabierają ze sobą.

W tym momencie zaczyna się prawdziwe szkolenie. Jest to moment w którym uczestnicy wracają do „realnego świata” i zaczynają praktykować nabyte u nas kompetencje.

Do realizacji projektów zawsze dobieramy najlepszych trenerów i coachów, którzy biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za jego powodzenie i efektywność.


Dzięki naszym szkoleniom:

 • Otrzymasz dobrze przygotowanych do swoich zadań, efektywnych i wydajnych pracowników,
 • Podniesiesz poziom lojalności i identyfikacji pracowników z firmą i jej celami,
 • Zwiększysz poziom odpowiedzialności pracowników, oraz poczucia wpływu na rozwój organizacji,
 • Łatwiej i szybciej będziesz wprowadzał zmiany oraz innowacje,
 • Będziesz zdolny do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań i walki z konkurencją,
 • Obniżysz fluktuację (obniżysz koszty z tym związane) i zatrzymasz w firmie najlepszych pracowników,
 • Będziesz skutecznie realizował cele i zwiększysz swoje zyski.

Firmy

Instytucje