Opis szkolenia

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór bardzo zróżnicowanych praktycznych umiejętności. Dlatego umiejętne ich dostosowanie do firmy i sprawne wykorzystanie gwarantują sukces w zarządzaniu ludźmi. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w firmie / dziale. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej firmy i specyfiki poszczególne metody zarządzania ludźmi.

Program:

 1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
  • podstawowe procesy zarządzania personelem,
  • główne założenia oraz zasady ZZL w firmie
  • cykl zarządzania personelem w organizacji


 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia
  • zaangażowanie pracowników
  • dążenie do elastyczności
  • praca zespołowa


 3. Rekrutacja i selekcja pracowników
  • przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji
  • budowanie profili kompetencji
  • metody naboru, budowanie bazy kandydatów
  • metody selekcji pracowników
  • rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody
  • testy stosowane w selekcji
  • procedura Assessment Center.


 4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego
  • zachowania kandydata i ich interpretacja
  • metody skuteczne dla wywiadu
  • zadawanie pytań
  • błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.


 5. Motywowanie pracowników
  • czym są motywy i samo motywowanie
  • rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne
  • czynniki motywujące do pracy
  • diagnoza motywacji własnej.
  • zasady i procedury motywowania niefinansowego
  • jak motywować rozmową
  • skuteczna krytyka
  • skuteczna pochwała
  • rozmowy korygujące zachowania
  • najczęściej popełniane błędy w motywowaniu przez przełożonych


 6. Ocenianie pracowników
  • cele i rodzaje systemów oceniających
  • rozwój a ewaluacja
  • systemy ocen okresowych
  • przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać
  • metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników
  • dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania
  • rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia
  • obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny


 7. Rozwój i szkolenia pracowników
  • projektowanie działań szkoleniowych, wyznaczane cele
  • analiza potrzeb szkoleniowych – metody
  • wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących
  • prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki
  • ocena efektywności szkoleń
  • stosowane metody i ich efektywność,
  • etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania

Firmy

Instytucje