Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności skutecznego i sprawnego prowadzenia polityki szkoleniowej w firmie, zgodnie z jej potrzebami oraz zarządzania pracownikami.
 • Wskazanie zasad przygotowania procesu organizacji szkoleń.

Program:

 1. Umiejętność tworzenia planu rozwoju pracownika
  • Funkcje  jakie ma spełniać plan rozwoju
  • Zadania
  • Korzyści wynikające ze stworzenia optymalnego planu rozwoju


 2. Umiejętność wykorzystania narzędzi przy tworzeniu planu – ścieżki zawodowej
  • Kryteria
  • Procedura


 3. Sporządzenie planu ścieżki zawodowej w oparciu o cele i politykę firmy oraz potencjał pracowników, które mamy do dyspozycji.


 4. Umiejętności potrzebne do tworzenia, wdrażania i przekazywania informacji na temat rozwoju zawodowego, aby cały projekt był skuteczny.


 5. Tworzenie planu szkoleń w oparciu o ustalone ścieżki kariery i cele strategiczne firmy


Po zakończeniu warsztatów uczestnicy poprawią oraz nabędą umiejętności:

 • planowania procesu oceny potrzeb szkoleniowych
 • doboru metod szkoleniowych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb
 • planowania i kontrolowania przebiegu procesu szkolenia.
 • rzetelnej oceny efektywności szkolenia
 • zidentyfikowania korzyści
 • profesjonalnego tworzenia planów szkoleniowych

Firmy

Instytucje