Cel szkolenia:

Warsztaty w zakresie wartościowania, doboru metod wartościowania, organizacji procesu wartościowania, analiza i korekta wyników wartościowania, przeniesienie wyników wartościowania na system płac zasadniczych.

Program:

 1. Wartościowanie w Organizacji – jakie ma cele i informacje?
  • dla służb personalnych,
  • dla pracownika,
  • dla kierownictwa funkcjonalnego,
  • czy wartościowanie jest dedykowane jedynie dla systemów płacowych.


 2. Metody wartościowania pracy – zasady budowy i optymalizacji
  • metody klasyczne – analityczno – punktowe,
  • metody klasyfikacyjne,
  • metody sumaryczne.


 3. Dobór metody wartościowania
  • wybór kryteriów wartościowania,
  • klucze analityczne,
  • jakie proporcje i systemy rozkładu punktów lub zasad klasyfikowania,
  • w czym tkwi wada metod uniwersalnych, a gdzie mają zalety i można je stosować.


 4. Kiedy stosować proces wartościowania i w jaki sposób?
  • które stanowiska słabo podlegają procesowi wartościowania,
  • jaka liczba stanowisk i jaki rodzaj decyduje o metodzie wartościowania,
  • kiedy zastosować klasyfikację, a kiedy badania analityczno-punktowe,
  • kiedy wartościowanie zastąpić badaniem płac rynkowych,
  • czy powinno się zastępować wartościowanie jedynie danymi rynkowymi – w czym tkwi niebezpieczeństwo.


 5. Optymalizacja procesu wartościowania pracy
  • dobór członków komisji ds. wartościowania,
  • szkolenia i instruktarze przed wartościowaniem,
  • opisy stanowisk pracy w procesie wartościowania,
  • prowadzenie obrad komisji ds. wartościowania,


 6. Metody wartościowania pracy – analityczno-punktowe – zasady projektowania i optymalizacji
  • wybór systemu wartościowania,
  • projekt struktury obszarów metody,
  • identyfikacja kryteriów wartościowania,
  • ustalenie priorytetów i ich kalibracja,
  • wzmacnianie kryteriów,
  • czytelna identyfikacja skali,


 7. Wielu praktyków – ekspertów wartościuje bez metod wartościowania
  • koszty i czas stosowania różnych metod wartościowania,
  • wartościowanie eksperckie – bez metody wartościowania,
  • wartościowanie uproszczone,
  • wartościowanie klasyfikacyjne – zasady budowy systemów klasyfikacyjnych,
  • systemy mieszane – analiza, punktacja, klasyfikacja,


 8. Problemy z wartościowaniem – jak je rozwiązywać?
  • widoczne duże różnice wartościowania w podobnych stanowiskach,
  • wyniki końcowe są inne niż stan rzeczywisty – dlaczego i czy to problem,
  • wyniki końcowe są inne niż nasze oczekiwania,
  • widzimy, że niektóre stanowiska są źle zwartościowane,
  • brak jednomyślności w komisji ds. wartościowania,
  • naciski osób na wysokich stanowiskach zarządczych,
  • naciski związków zawodowych,
  • inne przypadki z praktyki wartościowania,


 9. Tabela płacowa – korelacja z wartościowaniem
  • ilość kategorii zaszeregowania – jak powstaje, kiedy mamy wartościowanie,
  • jak wkomponować do tabeli badania rynkowe – kiedy wykonujemy wartościowanie,
  • jakie powinny być parametry tabeli płac – czy jest to spójne z parametrami metody wartościowania,


 10. Tabela płacowa – problemy po wartościowaniu
  • niepokoje społeczne – problemy z komunikacją i oczekiwaniami,
  • brak spójności projektu z budżetem,
  • dysproporcje płacowe – rozproszenie płac w grupach,
  • brak systemu zarządczego w tabeli,
  • problemy wdrożeniowe na poziomie poszczególnych jednostek.

Firmy

Instytucje