Cel szkolenia:

Program szkolenia kompetencje i budowanie profili kompetencyjnych w zarządzaniu zespołem jest przeznaczony dla doświadczonych menedżerów zespołów oraz menedżerów i specjalistów działów HR.

Jeżeli kierujesz zespołem i masz już za sobą szkolenia z zarządzania zespołem, przywództwa, motywowania, coachingu – to nasze szkolenie potraktuj jako:

 • uzupełnienie wiedzy o profesjonalnym kierowaniu zespołami pracowniczymi,
 • rozwinięcie swoich kompetencji menedżerskich,
 • zaawansowany poziom kształcenia swoich umiejętności zarządzania zespołem.


Cele szkolenia

Najważniejsze są umiejętności, które zdobędziesz i rozwiniesz uczestnicząc w szkoleniu. Na pewno możesz liczyć na:

 • rozwinięcie swoich umiejętności rozpoznawania kluczowych kompetencji w efektywnym zespole,
 • udoskonalenie swoich umiejętności:
 • harmonizowania różnych profili kompetencyjnych zgodnie z modelem Belbina oraz celami i zadaniami zespołu
 • definiowania wskaźników zachowań członków zespołu w profilach kompetencji
 • weryfikowania i uzupełniania profili kompetencji w procesie zarządzania zespołem
 • rozwinięcie umiejętności opracowywania poziomów ocen kompetencji.


Program szkolenia przygotowaliśmy tak, aby dostarczył Tobie przydatnej i unikalne wiedzy na temat:

 • zależności między procesami zarządzania zespołem a profilami kompetencji członków zespołu,
 • najważniejszych kompetencji w efektywnym zarządzaniu zespołem,
 • wskaźników efektywności zespołów i roli kompetencji ich członków,
 • etapów procesu budowania profili kompetencji członków różnych typów zespołów,
 • wpływu kompetencji członków zespołu na jego wydajność.

Program:

 1. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁÓW
  • Osiąganie celów finansowych
  • Osiąganie celów marketingowych
  • Samowystarczalność – autonomia, proaktywność i samodzielne rozwiązywanie problemów
  • Jasna komunikacja
  • Zaangażowanie członków zespołu i status zespołu
  • Szybkość decyzyjna


 2. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY KOMPETENCJAMI A EFEKTYWNOŚCIĄ ZESPOŁU
  • Charakterystyka kluczowych kompetencji
  • Rola kompetencji społecznych w zarządzaniu zespołem
  • Profil kompetencji w zespole projektowym
  • Profil kompetencji w zespole funkcjonalnym
  • Profile kompetencji i role zespołowe wg Modelu Belbina


 3. ETAPY BUDOWANIA PROFILI KOMPETENCYJNYCH W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
  • Określenie czynności, zadań i ról zespołowych
  • Określenie kluczowych kompetencji w zespole
  • Opracowanie wskaźników skutecznych zachowań w zespole
  • Określenie poziomów ocen kompetencji
  • Określenie poziomów pożądanych kompetencji
  • Harmonizacja kompetencji zespołowych pożądanych i rzeczywistych


 4. WYDAJNY ZESPÓŁ I ZARZĄDZANIE PROFILAMI KOMPETENCJI
  • Cele i zadania zespołu – rola profili kompetencji
  • Dostosowywanie się do zmian i elastyczność zespołu
  • Podejmowanie decyzji w zespole i zarządzanie kompetencjami
  • Budowanie zaangażowania zespołu i zarządzanie kompetencjami
  • Komunikacja wewnątrz zespołu i zarządzanie kompetencjami

Firmy

Instytucje