Zarządzanie stresem, emocjami i rozwojem inteligencji emocjonalnej

Korzyści:

 • Będziesz wiedział jak rozwijać własną inteligencję emocjonalną
 • Nabędziesz umiejętności panowania nad emocjami i zarządzania nimi
 • Pokonasz własny stres wynikający z lęku/ strachu przed przyszłymi zdarzeniami
 • Przestaniesz się zamartwiać podjętymi decyzjami

Program:

 1. Emocje
  • Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest potrzebna na stanowisku menedżera?
  • Jak budować satysfakcjonujące relacje z klientem, podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi?
  • Postawa empatii (wczucia) w sytuację rozmówcy.
  • Budowanie samoświadomości zarządzania emocjami.
  • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje.
  • Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej.
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy menedżera
  • Słuchanie – jeden z najważniejszych elementów komunikacji.
  • Mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji.
  • Parafraza – sztuka powtórzeń i hamowania emocji.
 3. Jak wykorzystać uczucia i emocje?
  • Pozytywne i negatywne emocje.
  • Informacja zwrotna – jak ją przekazywać i odbierać?
  • Emocje w grupie.
  • Elementy asertywności – krytyka, obrona, odmowa.
 4. Inteligencja emocjonalna w praktyce
  • Kompetencje psychologiczne:
   • Samoświadomość
   • Samoocena
   • Samokontrola
  • Kompetencje społeczne:
   • Empatia
   • Asertywność
   • Perswazja
   • Przywództwo
   • Współpraca
  • Kompetencje prakseologiczne (działania):
   • Motywacja
   • Adaptacja
   • Sumienność

5. Mechanizm powstawania strachu i lęku

 • Czy da się uniknąć stresu? Jak nim zarządzać?
 •  Choroby wynikające ze stresu
 • Źródła  stresu
 • Budowanie odporności na stres
 • Narzędzia i style radzenia sobie ze stresem
 • Jak ograniczyć szkodliwe działanie stresu
 • Jak panować nad negatywnymi myślami?

Nasi Klienci