Zarządzanie kosztami zakupów

W ostatnich latach firmy, częściej niż dotychczas, stają przed wyzwaniami związanymi z coraz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniem biznesowym, m.in. otwarciem nowych rynków zaopatrzeniowych i częstymi wahaniami cen surowców i półproduktów.

Rezultatem zmian jest silna presja wywierana na służby zakupowe w zakresie obniżki poziomu wydatków na zamawiane przez nie dobra i usługi.

Jak poprawnie dokonać analizy asortymentu? Jak przeprowadzić inżynierię wartości produktu? Jak identyfikować czynniki wpływające na ceny? Są to pytania, na które menedżer ds. zakupów musi znaleźć odpowiedzi. Kluczowe jest tu umiejętne zarządzanie zespołem multidyscyplinarnym. Bez zaangażowania klientów wewnętrznych nie jest możliwe osiągnięcie oszczędności.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie prowadzić analizę składników ceny, całkowitego kosztu posiadania (TCO)
 • identyfikować czynniki kosztów i w rezultacie optymalizować TCO
 • dostosować strategię zakupu do danej kategorii asortymentowej
 • przeprowadzić analizę wartości dla asortymentu
 • efektywniej współpracować z klientami wewnętrznymi ( kupować realizację potrzeb a nie kupować wskazane rozwiązania)

 

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

 • Specjalistów ds. zakupów
 • Menadżerów kategorii
 • Kierowników działów zakupowych
 • Menadżerów działów zakupowych

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Analiza przedmiotu zakupu
 • Analiza składników ceny
 • Czynniki wpływające na kreowanie ceny
 • Całkowity koszt nabycia
 • Optymalizacja kosztu nabycia
 • Publiczne źródła wiedzy
 • Podstawy strategii zakupowych (w tym macierz Krajica)
 • Dopasowanie strategii do przedmiotu zakupu
 • Formułowanie specyfikacji przedmiotu zakupu
 • Kupowanie realizacji potrzeb vs. kupowanie wskazanych rozwiązań
 • Poszukiwanie rozwiązań usprawniających
 • Plan wdrożenia zmian

Nasi Klienci