Zachowania niewerbalne (mowa ciała i trening głosu)

CELE SZKOLENIA:

 • kontrolowanie mowy ciała i wykorzystywanie jej w budowaniu wiarygodności
 • odczytywanie i interpretowanie mowy ciała u innych osób
 • nabycie umiejętności kontrolowania własnych zachowań niewerbalnych

Program:

 1. Czym jest „mowa ciała”?
 • komunikacja niewerbalna – definicja
 • zachowania i postawy nabyte
 • gesty,  których nie należy interpretować

      2. Mowa ciała a pierwsze wrażenie. Koło komunikacji.

 • wykorzystanie zachowań niewerbalnych do prezentacji i wywierania wpływu
 • pierwsze wrażenie jest najważniejsze
 • gesty na początku prezentacji
 • jak wzmocnić mowę ciała?
 • wyprzedzenie gestów przed słowami
 • komunikacja niewerbalna w autoprezentacji

      3. Postawa ciała i sposób poruszania się

 • kontakt wzrokowy, ekspresja twarzy
 • mowa gestów – interpretacja
 • strefy oddziaływania na innych ludzi
 • wykorzystanie wiedzy z zakresu mowy ciała w sytuacjach zawodowych i osobistych
 • trening zachowań niewerbalnych – nagrania na kamerę video

      4. Siła głosu

 • głos perswazyjny – wywierający wpływ na innych
 • głos niski czy wysoki? kiedy stosować i w jakich okolicznościach?
 • modulacja głosu, moc, siła i natężenie.
 • trening głosu – nagrania na kamerę video

 

Nasi Klienci