Wiarygodny, budujący zaufanie sprzedawca

Korzyści:

 • Nabycie umiejętności sprzedaży siebie.
 • Wypracowanie standardów postępowania z nowo poznanym klientem
 • Poznanie zasad budowania zaufania
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typu zachowania klienta

Program:

 1. Psychologiczne podstawy komunikacji z klientem.
  • proces komunikacji
  • kanały przekazu
  • tworzenie pierwszego wrażenia
  • elementy ułatwiające budowanie porozumienia
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  • wykorzystanie mowy ciała
  • odczytywanie zachowań rozmówcy
  • spójność komunikacji
  • rozpoznawanie potrzeb
  • wykorzystanie pytań
  • aktywne słuchanie
  • parafraza
  • kreowanie pozytywnej komunikacji
 3. Bariery i zniekształcenia w komunikacji.
  • ograniczenia komunikacyjne
  • sposoby przeciwdziałania barierom
  • reakcje na zniekształcenia komunikacyjne rozmówcy
 4. Sztuka perswazji.
  • motywy podejmowania decyzji zakupowych
  • zasady wywierania wpływu
  • techniki przekonywania
 5. Wiarygodność i zaufanie
  • Co decyduje o tym że klient zapamięta Cię?
  • Wiarygodność czy zaufanie?
  • Co kupują klienci?
  • Techniki budowania zaufania i wiarygodności
 6. Komunikacja z trudnym klientem.
  • typologia klientów
  • sposoby komunikacji z trudnymi klientami
  • elementy asertywności.

Nasi Klienci