Współpraca

Współpracujemy z ponad 300 firmami szkoleniowymi w Polsce i Europie. Dla naszych klientów dobieramy optymalne rozwiązania edukacyjne.

Współpraca w zakresie usług brokerskich

  • Preselekcja firm szkoleniowych według kryteriów Klienta – w oparciu o specyfikację potrzeby szkoleniowej otrzymaną od klienta, dokonujemy preselekcji firm szkoleniowych specjalizujących się w porządnej tematyce szkolenia

  • Przygotowanie specyfikacji potrzeby szkoleniowej – klienta wspólnie z brokerem wypełnia specyfikację potrzeby szkoleniowej, określa warunki konkursu ofert. W specyfikacji znajdują się zakładki dotyczące min. merytoryki, logistyki, budżetu szkolenia

  • Przygotowanie zapytania ofertowego (szkolenia zamknięte) –  w oparciu o specyfikację potrzeby szkoleniowej broker przygotowuje zapytanie ofertowe w imieniu klienta. Po jego zweryfikowaniu przez klienta, jest ono wysyłane do wyselekcjonowanych firm szkoleniowych

  • Przeprowadzenie konkursu ofert – broker czuwa nad procesem konkursowym kontrolując terminy spływu ofert, terminy podjęcia decyzji , wyboru firm do ostatecznych negocjacji (samplingu)

  • Weryfikacja referencji trenerów / firm szkoleniowych – na życzenie klienta broker sprawdza referencje firm szkoleniowych i trenerów dedykowanych do szkolenia. Referencje sprawdzane są w oparciu o specjalne formularze sprawdzania referencji

  • Przedstawienie klientowi Raportu z konkursu ofert – broker w umówionym terminie dostarcza klientowi raport z konkursu ofert. W raporcie zawarte są: oferty wyselekcjonowanych firm szkoleniowych, referencje firm i trenerów dedykowanych do szkolenia, zbiorcza analiza porównawcza ofert. Na podstawie raportu klient może podjąć decyzję o zaproszeniu do negocjacji wybranych dostawców

  • Zorganizowanie spotkań „samplingowych” – Klienci za naszym pośrednictwem mają możliwość uczestnictwa w próbkach szkoleń, przygotowanych przez wcześniej zweryfikowane firmy szkoleniowe.

 

Nasi Klienci