Techniki Zakupów

Cel szkolenia:

Zastosować racjonalne i konkretne metody zakupu w celu poprawy jakości usług terminowości dostawców, jak również zoptymalizowania kosztu globalnego materiałów, świadczeń, materiałów eksploatacyjnych, inwestycji lub komponentów. Opierając się na solidnych fundamentach każdy kupiec będzie mógł skoncentrować swoje wysiłki na działaniach zmierzających do poprawy rezultatów pracy działu zakupów i do zwiększenia swojego wkładu w rozwój przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

1. Funkcje działu zakupów w firmie

 • Relacje wewnętrzne i zewnętrzne działu zakupów
 • Administracyjna, techniczna i handlowa

2. Określenie stawki stanowiska kupca

 • Krzywe ABC (80/20)
 • Działania, jakie przeprowadza kupiec

3. Określenie zapotrzebowania firmy

 • Koszt obiektywny i analiza wartości
 • Zachowanie informacji o dokonanych zakupach: karta produktu

4. Poznanie rynku i dostawców

 • Charakterystyka rynku dostawców
 • Poszukiwanie i wstępna selekcja dostawców
 • Ocena dostawców potencjalnych
 • Mierzenie wyników dostawców aktywnych

5. Odróżnienie kosztu globalnego i ceny zakupu

 • Rozłożenie ceny na jej składowe
 • Czynniki wpływające na wysokość ceny
 • Elementy negocjacji ceny dostawcy

6. Konsultacje z dostawcą

 • Zasady konsultowania się z dostawcą
 • Metody weryfikacji ofert dostawców: punktowa i graficzna
 • Selekcja dostawców

7. Aspekty prawne zakupu

 • Umowa: definicja, sformalizowanie umowy
 • Zamówienie i poświadczenie odbioru
 • Szczególne klauzule umowy: umiejętność dokładnego ich czytania

8. Proces i akt zakupu

 • Rodzaje zamówień
 • Planing kupca

9. Zarządzanie wpływami do magazynów

10. Negocjacje z dostawcami

Nasi Klienci