Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Korzyści:

 • Dowiecie się jak prowadzić ciekawe prezentacje
 • Nauczycie się panowania nad emocjami, czasem, głosem i mową ciała
 • Będziecie wiedzieć jak dostosować formę i treści do audytorium
 • Poznacie wskazówki, dzięki którym przygotujecie się do prezentacji

Program:

Skuteczne prezentacje:

 • Techniki prowadzenia prezentacji
 • Scenariusze prezentacji
  • Wstęp, rozwinięcie, zakończenie
  • „Od ogółu do szczegółu”
  • Powiedz co chcesz powiedzieć, Powiedz to, Powiedz o czym powiedziałeś
  • Praca z otoczeniem
   • Flipchart
   • Rzutnik multimedialny
   • Inne pomoce
  • Nawiązanie i budowa relacji ze słuchaczami
  • Kreowanie i wzmacnianie własnego wizerunku profesjonalisty
  • Kontrolowanie i świadome wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej
  • Monitorowanie grupy
  • Radzenie sobie z tremą i sytuacją stresującą

Sztuka kontaktu z odbiorcą

 • Podstawowe zasady odpowiadania na pytania
 • Widownia a mówca
 • Przygotowanie do pytań i odpowiedzi

Jak radzić sobie z pytaniami?

 • Trudne pytania i pytający
 • Kiedy trzeba komuś przerwać?
 • Jak reagować na wrogość?

Prezentacje w praktyce – ćwiczenia doskonalące umiejętności wystąpień publicznych.

Nasi Klienci