Rozmowa z trudnym klientem

Cele szkolenia:

 1. Poznanie zasad rozpoczynania rozmowy z trudnymi klientami
 2. Dostosowanie techniki rozmów i rozwiązywania trudnych
 3. Radzenia sobie z trudnymi klientami
 4. Poznanie zasad zarządzania emocjami trudnego klienta
 5. Nauczenie się reagowania na krytykę/ agresję klienta

Program szkolenia:

 1. Cechy sytuacji kryzysowej
 • Określenie sytuacji kryzysowych
 • Czym jest sytuacja kryzysowa?
 • Kryzys jako szansa odbudowania pozytywnych relacji z klientem
 • Pozytywne zależności sytuacji kryzysowej
 1. Poznanie własnego stylu rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rozmowie z trudnym klientem
 • Test – style rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
 • Style postępowania w sytuacji kryzysowej
 • Zalety i wady stylów rozwiązywania sytuacji kryzysowych
 1. Plan antykryzysowy
 • Strategia postępowania w sytuacji trudnego klienta.
 • Określenie zagrożeń braku rozwiązania trudnej sytuacji
 • Prezentacja stanowisk w sytuacji kryzysowej
 1. Likwidacja kryzysu
 • Rola pytań w procesie rozwiązywania kryzysu
 • Negocjacje czy mediacje z klientem
 • Strategia rozwiązywania konfliktów w praktyce

     5. Pozycje przyjmowane przez klientów w sytuacji kryzysowej

 • Logiczne argumenty klientów – jak reagować i oceniać argumenty?
 • Budowanie kontrargumentacji.

     6. Zarządzanie ryzykiem występowania sytuacji kryzysowych z trudnym klientem

 • Określenie ryzyka konsekwencji braku rozwiązania kryzysu
 • Określenie problemów jakie mogą wystąpić w konsekwencji kryzysu oraz przyczyn ich występowania
 • Czynniki zabezpieczające i redukujące wystąpienie problemów.

      7. Zarządzanie emocjami w rozmowie z trudnym klientem.  

 • Panowanie nad emocjami w sytuacji kryzysowej.
 • Trening inteligencji emocjonalnej
 • Redukcja stresu po sytuacji kryzysowej – metody i techniki redukcji negatywnych emocji.

      8. Trening przeprowadzania trudnych rozmów z klientem

 

 

Nasi Klienci