Techniki sprzedaży – cz. 2 Przezwyciężenie zastrzeżeń z elementami negocjacji cenowych

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności reagowania na zastrzeżenia klientów.
 • Wypracowanie standardów postępowania z zastrzeżeniami klientów
 • Poznanie zasad negocjacji cenowych
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typu zachowania klienta

Program:

 1. Zastrzeżenia klientów
 • Dlaczego klient, który nie ma zastrzeżeń jest złym klientem?
 • Jakie zastrzeżenia mają najczęściej Twoi klienci?
 • Metody wydobycia rzeczywistych zastrzeżeń klienta.

      2. Reakcje na zastrzeżenia

 • Pierwsze zastrzeżenie najważniejsze.
 • Jak reagować w pierwszych sekundach?
 • Parafraza zastrzeżenia.
 • Wybór techniki w zależności od typologii zachowań klienta
 • Test analiza zachowań klientów
 • Zamknięcie zastrzeżenia

3. Techniki przezwyciężania zastrzeżeń

 • Metody przezwyciężania zastrzeżeń.
 • Metoda „Załóżmy, że ….”
 • Metoda „wada = zaleta”
 • Metoda „zgody i referencji”
 • Metoda „Tak, ale…..”
 • Metoda logicznego wytłumaczenia
 • Metoda uniku

4. Od zastrzeżeń cenowych do negocjacji cenowych.

 • Zasady negocjacji cenowych.
 • „Pierwsza oferta nie może być atrakcyjna”
 • „Jeśli ustępujesz, żądaj ustępstw z drugiej strony”
 • Prezentacja argumentów w negocjacjach cenowych
 • Prezentacja ceny w negocjacjach cenowych

5. Trening przezwyciężania zastrzeżeń

 

 

Nasi Klienci