Profesjonalna obsługa klienta w kontaktach telefonicznych

CELE SZKOLENIA:

 • Wypracowanie standardów obsługi telefonicznej (przychodzącej i wychodzącej)
 • Nabycie umiejętności odpowiedniej reakcji w rozmowie telefonicznej
 • Poznanie zasad savoir vivre rozmów przez telefon
 • Nauczenie się reakcji w sytuacjach trudnych rozmów telefonicznych

 

ADRESACI:

 • pracownicy działu telefonicznej obsługi klienta i działu sprzedaży
 • wszyscy posiadający telefoniczny kontakt z klientem

PROGRAM:

Zasady telefonicznej obsługi klienta

 • czy jest profesjonalizm w telefonicznej obsłudze klienta
 • pozycja Firmy na rynku a jakość obsługi klientów
 • znaczenie i sposoby odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • kompetencje pracownika obsługującego klienta

Standardy rozpoczęcia rozmów telefonicznych (przychodzących i wychodzących)

 • Zasady aktywnego słuchania przez telefon
 • Rola pytań w obsłudze telefonicznej
 • Jakie pytania zadawać przez telefon?
 • Typologia zachowań w kontaktach telefonicznych
 • Prezentacja usługi, produktu przez telefon
 • Metody sugerowania rozwiązań
 • Savoir vivre w kontaktach przez telefon
 • Zakazane słowa w rozmowie telefonicznej
 • Zamknięcie rozmowy przez telefon

Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach telefonicznych

 • pozytywne nastawienie – czy można się tego nauczyć?
 • czym są pozytywne relacje?
 • elastyczność w kontaktach z klientami
 • postawa przy obsłudze klienta – trening zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnej obsługi klienta

Psychologia obsługi klienta przez telefon

 • rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • typologia „trudnych klientów”
 • style zachowań klientów
 • sposoby postępowania z różnymi klientami

Etapy telefocznicznej rozmowy z klientem

 • Otwarcie rozmów z klientem
 • Metody rozpoznawania potrzeb klienta.
 • Umiejętność zadawania pytań w obsłudze klienta.
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Prezentacja rozwiązań w obsłudze klienta
 • Mówienie językiem korzyści Cech – Zalet – Korzyści
 • Metody prezentacji rozwiązania/ produktu/ usługi

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom klienta

 • Istota perswazji
 • Techniki manipulacji stosowane przez klientów
 • Techniki reakcji na odczytane manipulacje
 • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
 • Technika „dostrajania” i „prowadzenia” klienta
 • Moc i magia słowa. Oddziaływanie na zmysły klientów.

Etapy przezwyciężania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów

 • Ostatni etap w rozmowie z klientem
 • Czy dobrze jak klienci mają zastrzeżenia?
 • Rozpoznanie problemu klienta
 • Techniki pierwszej reakcji na zastrzeżenia
 • Metody przezwyciężania zastrzeżeń
 • Trening przezwyciężania zastrzeżeń klientów

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami.

 • Diagnoza zarzutów klienta
 • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
 • Jak rozmawiać z klientem „niezadowolonym” z dotychczasowej współpracy
 • Jak rozmawiać z klientem „utraconym” przez firmę
 • Reakcja na agresję klientów, ataki słowne – obrażanie, krytykę
 • Trening asertywności w sytuacjach konfliktowych

Nasi Klienci