Profesjonalna obsługa klienta w kontaktach bezpośrednich

CELE SZKOLENIA:

 • nabycie praktycznych umiejętności w procesie obsługi klienta
 • przygotowanie do wypracowania standardów obsługi klienta
 • rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach handlowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów
 • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi

ADRESACI:

 • pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży
 • wszyscy posiadający kontakt z klientem

PROGRAM:

Zasady profesjonalnej obsługi klienta

 • czy jest profesjonalizm w obsłudze klienta
 • pozycja Firmy na rynku a jakość obsługi klientów
 • znaczenie i sposoby odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • kompetencje pracownika obsługującego klienta

Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

 • pozytywne nastawienie – czy można się tego nauczyć?
 • czym są pozytywne relacje?
 • elastyczność w kontaktach z klientami
 • postawa przy obsłudze klienta – trening zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnej obsługi klienta

Psychologia obsługi klienta

 • rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • typologia „trudnych klientów”
 • style zachowań klientów
 • sposoby postępowania z różnymi klientami

Kroki (etapy) procesu obsługi klientów

 • Otwarcie rozmów z klientem
 • Metody rozpoznawania potrzeb klienta.
 • Umiejętność zadawania pytań w obsłudze klienta.
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Prezentacja rozwiązań w obsłudze klienta
 • Mówienie językiem korzyści Cech – Zalet – Korzyści
 • Metody prezentacji rozwiązania/ produktu/ usługi

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom klienta

 • Istota perswazji
 • Techniki manipulacji stosowane przez klientów
 • Techniki reakcji na odczytane manipulacje
 • Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
 • Technika „dostrajania” i „prowadzenia” klienta
 • Moc i magia słowa. Oddziaływanie na zmysły klientów.

Etapy przezwyciężania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów

 • Ostatni etap w rozmowie z klientem
 • Czy dobrze jak klienci mają zastrzeżenia?
 • Rozpoznanie problemu klienta
 • Techniki pierwszej reakcji na zastrzeżenia
 • Metody przezwyciężania zastrzeżeń
 • Trening przezwyciężania zastrzeżeń klientów

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami. Rozwiązywanie konfliktów w rozmowie z klientem

 • Diagnoza zarzutów klienta
 • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
 • Jak rozmawiać z klientem „niezadowolonym” z dotychczasowej współpracy
 • Jak rozmawiać z klientem „utraconym” przez firmę
 • Reakcja na agresję klientów, ataki słowne – obrażanie, krytykę
 • Trening asertywności w sytuacjach konfliktowych
 • Trening ograniczający stres w sytuacjach konfliktowych

Nasi Klienci