NLP – NeuroLingwistyczne Programowanie

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących zwiększyć swoje umiejętności związane z wywieraniem wpływu na decyzje innych. Głównymi odbiorcami szkolenia są: menedżerowie – kierownicy zespołów, doradcy klienta, pracownicy biura obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, konsultanci Call Center.

Korzyści:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił:

– rozpoznać i wykorzystać w komunikacji preferowany przez Klienta system reprezentacji

– używać perswazyjnych wzorców językowych w celu przekonania innych do swojej racji

– wpływać na decyzje rozmówcy w procesie komunikacji.

 

PROGRAM:

NLP w komunikacji

– założenia NLP wpływające na jakość komunikacji

– kodowanie doświadczeń czyli tworzenie własnych map rzeczywistości

Systemy reprezentacji:

– trzy systemy tworzenia w umyśle obrazu własnej rzeczywistości – jak Klient koduje i przetwarza informacje na temat Twojej propozycji

– jak rozpoznać który system reprezentacji preferuje odbiorca, czyli pierwszy krok w skutecznej komunikacji

– jak prowadzić rozmowę i prezentować rozwiązania, aby mówić językiem odbiorcy

Metamodel czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmowy z Klientem:

– generalizacja – jak wykorzystać podstawy danego stwierdzenia, aby skutecznie zmienić opinie Klienta

– usuwanie – jak dotrzeć do pominiętych informacji, aby poradzić sobie z uwagami Klienta

– zniekształcanie – jak odnaleźć związek pomiędzy informacjami i sposobem myślenia, a prezentowaną ofertą w celu zmiany stanowiska Klienta

Magiczne słowa (presupozycje) – słowa wywierające wpływ na reakcje Klienta.

– Nie – ukryta moc zaprzeczeń

– Ale – kasowanie wypowiedzi

– I – sprawne łączenie faktów

– Pomimo – pierwsze zdanie jest ważniejsze

– Bo – liczy się działanie, powody nie mają znaczenia

– Spróbuj – próby zamiast konkretnych działań

– Implikacje przyczynowo – skutkowe: jednoczesna , znaczeniowa, wynikowa

– Model Miltona. Presupozycje – ukryte w wypowiedziach założenia:

– pozorny wybór – nakłonienie Klienta do dokonania wyboru

– dotyczące świadomości – zmuszenie Klienta do poszukiwania w umyśle odpowiedzi w celu akceptacji przekazanej sugestii

– związane z działaniem w czasie – sugerowanie Klientowi wystąpienia kolejnego zdarzenia, wywołującego z góry określony efekt

– zmiany czasu – kierowanie umysłu Klienta w dowolnie wybranym kierunku

– porządkowe – wskazanie Klientowi, że ma zaakceptować i oczekiwać kontynuacji określonych działań

– z użyciem przymiotników i przysłówków – wymuszenie na Kliencie aprobaty ukrytego faktu wpływające na akceptację podanej informacji

Metaprogramy, czyli nieświadome wzorce postępowania i podejmowania decyzji ułatwiające prezentację oferty i zamknięcie sprzedaży:

– metaprogram dążenie – unikanie

– metaprogram wewnętrzny – zewnętrzny

– metaprogram ja – inni

– metaprogram: ogólny – szczegółowy

– metaprogram opcje – procedury

– metaprogram podobieństwa – różnice.

 

Nasi Klienci