Negocjacje kupieckie

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności negocjacji w procesie zakupów i realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji negocjacyjnych, technik perswazji oraz sposobów zwiększenia swoich możliwości jako negocjatora. Każdy uczestnik kursu otrzyma informacje o tym, jakie są zasady prowadzenia skutecznych negocjacji dotyczących inwestycji i zakupów.

Uczestnicy treningu nauczą się budować i skutecznie bronić swojej pozycji w procesie kupna-sprzedaży oraz wymienią swoje doświadczenia w zakresie własnej praktyki negocjacji.

Celem warsztatów jest:

 • Przypomnienie i analiza stylów i zasad negocjowania w dziale zakupów,
 • Diagnoza własnego, indywidualnego stylu oraz zweryfikowanie umiejętności negocjacyjnych,
 • Poznanie technik, instrumentów i prawidłowości negocjacyjnych, którymi posługują się sprzedawcy,
 • Zdiagnozowanie indywidualnych predyspozycji do negocjowania poprzez uczestnictwo w symulowanych negocjacjach kupna i sprzedaży,
 • Rozwój własnych umiejętności negocjacyjnych wykorzystywanych w procesie zakupów,
 • Dobór odpowiedniej strategii negocjacyjnej,
 • Poznanie nowych metod i odpowiednich technik negocjacyjnych, technik perswazji i technik wywierania wpływu, sterowania emocjami i wykorzystywania emocji w procesie kupna-sprzedaży,
 • Kontrolowanie własnych emocji w trakcie negocjacji handlowych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.

Program szkolenia:

 1. Negocjacje jako wyznacznik skuteczności działu zakupów w redukcji kosztów przedsiębiorstwa
  • Zadania i wyzwania biznesowe stojące przed działem zakupów.
  • Rola działu zakupów jako „strażnika niskich kosztów”.
  • Zgodność celów negocjacyjnych działu zakupów ze strategią firmy.
  • Dostawcy jako cenny zasób firmy.
 2. Osobowość i umiejętności negocjatora a wynik negocjacji kupieckich
  • Autodiagnoza cech osobowości kluczowych w procesie negocjacji.
  • Predyspozycje a wyuczone umiejętności.
  • Motywacja negocjatora: rywalizacja, koncentracja na dobrych relacjach, poszukiwanie kompromisu.
  • Kodeks zasad skutecznego negocjatora.
  • Budowanie postawy człowieka sukcesu.
 3. Prowadzenie negocjacji z dostawcami zgodnie z założoną strategią
  • Negocjacje z dostawcami: wybór strategii, ustalenie celów i planowanie.
  • Strategia jako ogólny plan realizacji celów zakupowych.
  • Cele negocjacyjne uruchamiające strategię.
  • Definiowanie możliwych problemów.
  • Przypomnienie etapów i faz realizacji procesu negocjacji kupieckich.
  • Planowanie procesu negocjacji.
 4. Strategia i taktyka negocjacji konfrontacyjnych
  • Analiza sytuacji konfrontacyjnych negocjacji.
  • Pozycje przyjmowane przez sprzedających i kupujących.
  • Główne strategie i zadania taktyczne.
  • Zakończenie negocjacji.
 5. Strategia i taktyka negocjacji partnerskich
  • Analiza procesu negocjacji partnerskich.
  • Najważniejsze etapy negocjacji partnerskich.
  • Czynniki sprzyjające negocjacjom partnerskim.
 6. Budowanie relacji z dostawcami zgodnie z interesem firmy
  • Przełamywanie barier i tworzenie osobistej relacji z dostawcą.
  • Motywowania dostawcy do podejmowania szybszych decyzji w sytuacji braku czasu.
  • Utrzymywanie dystansu i umacnianie silnej pozycji.
 7. Wykorzystanie środków perswazji i wywieranie wpływu w negocjacjach kupieckich
  • Negocjacje to sztuka przekonywania do własnych opinii.
  • Argumentacja sprzedającego i kupującego.
  • Zasady wywierania wpływu w sytuacjach negocjacji.
  • Elementy wzmacniające silną pozycję w negocjacjach – autorytet, posiadanie informacji, osobowość, stanowisko, charyzma.
  • Konstruowania wywodu perswazyjnego dopasowanego do konkretnej osoby.
 8. Metody kontroli przebiegu negocjacji
  • Przygotowanie agendy.
  • Wyznaczenie ról w zespole.
  • Prowadzenie dokumentacji – protokoły rozbieżności, zgodności, sygnowanie.
  • Finalizowania negocjacji oraz kończenia poszczególnych etapów negocjacji.

Nasi Klienci