Excel w logistyce

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • dyrektorów oraz kierowników ds. logistyki, zakupów, dystrybucji
 • specjalistów ds. jakości, operacyjnych, gospodarki magazynowej, zaopatrzenia i dystrybucji
 • pracowników biura obsługi klienta
 • kupców i planistów, kontrolerów

Cel szkolenia

Umiejętność tworzenia praktycznych rozwiązań w MS EXCEL. Warsztaty oparte są na przykładach prawdziwych zagadnień z obszaru logistyki:

 • pozyskiwanie danych z sieci i innych zewnętrznych źródeł
  – aktualne kursy walut
 • przetwarzanie danych
  – raport stanów magazynowych po inwentaryzacji
 • analizy produktów
  – ABC, XYZ, tworzenie prognoz, zamawianie i rotacja zapasów
 • prezentacje danych
  – raporty, wykresy, pulpity menedżerskie, formatowanie warunkowe

Korzyści

 • umiejętność automatyzacji powtarzalnych zadań
 • przyspieszenie wykonywania analiz i uzyskiwania danych decyzyjnych
 • pozyskiwanie danych z różnych źródeł, np.: internet, pdf, bazy danych
 • tworzenie raportów dla przełożonych i podwładnych

Program szkolenia:

1.    Pozyskiwanie danych:

 • źródła i sposoby korzystania z danych
 • formatowanie i normowanie informacji, deduplikacja (usuwanie powtarzających się informacji)
 • budowanie relacji pomiędzy bazami

2.    Przetwarzanie danych:

 • filtrowanie zbiorów, filtr zaawansowany
 • przekształcenia dat, funkcje tekstowe
 • sumy pośrednie, tabele przestawne
 • sortowanie, formatowanie warunkowe, funkcje logiczne
 • przykłady zastosowania formuł tablicowych CSE

3.    Prezentacje danych:

 • wykresy, raporty złożone
 • tworzenie etykiet i personalizowanych druków seryjnych oraz korespondencji mail-owej
 • sposoby realizacji zamówień i systemy planowania

Nasi Klienci