BADANIA „Development Center”

Cele projektu: Tworzenie standardów pracy zwiększających efektywność organizacji na podstawie badań rozwojowych.

Do 100% dofinansowania* do badań rozwojowych zasobów ludzkich

BADANIA i ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKIC

BADANIA i ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH”

BEZPŁATNE* BADANIA, JAKIE MOŻEMY ZREALIZOWAĆ W PAŃSTWA FIRMIE:

Badania zespołowe

 • Badanie satysfakcji i motywacji pracy
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i coachingowych
 • Badanie efektywności pracy zespołu

Badania indywidualne dla pracowników na stanowiskach nie kierowniczych

 • Badanie stylu zachowań emocjonalnych (autobadanie)
 • Badanie stylu rozwiązywania konfliktów/ negocjacji (autobadanie)
 • Badania komunikacji, synergii pracy w zespole oraz samozarządzania: ocena 360, 270 lub 180 stopni
 • Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego: ocena 270 stopni (badanie przeprowadzone wśród respondentów wskazanych przez badanego)

Badania indywidualne dla kadry kierowniczej

 • Badania kompetencji menedżerskich: ocena 360, 270 lub 180 stopni
 • Badanie stylu zarządzania i kierowania zespołem (autobadanie)
 • Badanie stylu zachowań emocjonalnych (autobadanie)
 • Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego: ocena 270 stopni (badanie przeprowadzone wśród respondentów wskazanych przez badanego)
 • Badanie stylu rozwiązywania konfliktów/ negocjacji (autobadanie)

*dofinansowanie: do 100% dla Małych Przedsiębiorstw; 80% dla Średnich i Dużych firm.

 

W imieniu European Training & Consulting Center zapraszamy do realizacji projektu badawczego w Państwa firmie, który może rozpocząć proces tworzenia standardów pracy zwiększających efektywność organizacji.

Niniejsze narzędzia badawcze służą do określenia obszarów i luk rozwojowych zespołu oraz poszczególnych pracowników, w tym oceny poziomu ich zachowań, postaw oraz kompetencji na każdym stanowisku.

Ocena jako funkcja zarządzania (obok planowania, organizowania i kontrolowania) jest najtrudniejszą do praktycznego wdrożenia umiejętnością w pracy menedżera. Wiąże się ona z dużym ryzykiem pokrzywdzenia ocenianego. Między innymi z tego powodu menedżerowie często rezygnują już z tzw. Okresowej Oceny Pracowniczej, gdzie podczas rozmowy (rocznej lub półrocznej) muszą dokonać kolejnej oceny pracy pracownika.

W celu uniknięcia błędów w badaniach i w ocenie oraz wskazania najważniejszych korzyści płynących z tych narzędzi, tak by były doceniane przez menedżerów oraz pracowników, zapraszamy do współpracy w zakresie realizowanych badań.

Dofinansowania do badań pochodzą od naszych zagranicznych partnerów i nie stanowią pomocy publicznej. Realizowane są na platformie online (wg met. CAWI – Computer Assisted Web Interviewing), zapewniając anonimowość badań i rzetelność ich wyników.

W przypadku zainteresowani prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji. Konsultanci skontaktują się wówczas z Państwem i domówią szczegóły realizacji projektu.

Podczas spotkania konsultanci doradzą wybór pytań do ankiet oraz odpowiedzą na pytania:

Jakie badania przeprowadzać na poszczególnych etapach rozwoju zespołu? Co możemy badać i jak to zrobić w sposób bezpieczny? Jak przełamywać bariery przed badaniem? Jak wykorzystać badania do ocen pracowniczych?

Wyniki badań są niezbędne dla:

 • pracowników działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, (HRM – Human Resources Management)

 • menedżerów liniowych diagnozujących obszary rozwojowe dla zarządzanego zespołu i/lub poszczególnych pracowników.

Numer badania

                

                   BADANIE

Koszt dla Małych Przedsiębiorstw

Koszt* dla Średnich i Dużych Przedsiębiorstw

1 Badania zespołowe
1a. Badanie satysfakcji i motywacji pracy

0 zł

            15 zł
1b. Badanie potrzeb szkoleniowych i coachingowych

0 zł

18 zł

1c. Badanie efektywności pracy zespołu

0 zł

23 zł

2

Badania indywidualne dla pracowników na stanowiskach niekierowniczych
2a Badanie stylu zachowań emocjonalnych (autobadanie)

0 zł

20 zł

2b Badanie stylu rozwiązywania konfliktów/ negocjacji (autobadanie)

0 zł

28 zł

2c Badania komunikacji, synergii pracy w zespole oraz samozarządzania: ocena 360, 270 lub 180 stopni

0 zł

26 zł

2d Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego: ocena 270 stopni

0 zł

24 zł

3

Badania indywidualne dla kadry kierowniczej
3a Badania kompetencji menedżerskich: ocena 360 lub 180 stopni

0 zł

26 zł

3b Badanie stylu kierowania zespołem (autobadanie)

0 zł

28 zł

3c Badanie stylu zachowań emocjonalnych (autobadanie)

0 zł

20 zł

3d Badanie dysonansu poznawczego zalet badanego: ocena 270 stopni

0 zł

24 zł

3e Badanie stylu rozwiązywania konfliktów/ negocjacji (autobadanie)

0 zł

28 zł

* Koszt za udział jednej osoby oceniającej (respondenta). Do kwot należy doliczyć 23%VAT. Łączny koszt badania zawiera:

 • wypracowanie wzoru ankiet i pytań dostosowanych do potrzeb badawczych,

 • wypracowanie dla każdej osoby oceniającej, indywidualnego tzw. „tokenu” umożliwiającego anonimowe logowanie do strony ankiety,

 • kontakt z respondentami/ oceniającymi w celu: zaproszenia do badania – prezentacji założeń i korzyści badania, przypomnień, podziękowań za wzięcie udziału w badaniu,

 • opracowanie wyników badań,

 • opracowanie sprawozdania z badania z określeniem kierunków rozwojowych.

Opisy poszczególnych badań: www.training.com.pl/index.php/badania/ 

Projekt przeznaczony jest dla:

 • 50 firm sektora Małych Przedsiębiorstw (do 50 osób zatrudnionych)
 • 26 firm sektora Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (powyżej 50 osób zatrudnionych)

Deklaracja udziału w projekcie „BADANIE – Development Center”

docpdf

Wypełnioną deklarację prosimy przesłać skanem najpóźniej do końca 2018r. na

nr faksu: 022 185 54 73 lub na adres  e-mail: office@training.com.pl

Po wysłaniu deklaracji konsultanci skontaktują się z Państwem celem ustalenia terminu spotkania doprecyzowującego oczekiwania badawcze. Projekt zakłada realizację badań w 76 firmach zarejestrowanych na terenie Polski. O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność przyjęcia deklaracji. Warunkiem przystąpienie do projektu jest zadeklarowanie do badań min 20 osób oceniających z jednej firmy.

Deklaracja nie jest zobowiązaniem uczestniczenia w projekcie. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących projektu prosimy o bezpośredni kontakt 607 73 00 00.

 

Nasi Klienci