Techniki sprzedaży – cz.1 Analiza potrzeb i prezentacja handlowej

CEL SZKOLENIA:

 • udoskonalanie jakości porozumiewania się z klientem
 • umiejętne prowadzenie i zarządzanie dialogiem w procesie sprzedaży
 • podniesienie zawodowej motywacji pracowników
 • ukształtowanie w świadomości pracowników wiedzy dot. poprawnej komunikacji i rozwiązywania problemów klienta
 • nabycie umiejętności aktywnego słuchania klientów
 • utrzymanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami

KORZYŚCI:

Uczestnik szkolenia będzie potrafił:

 • budować długotrwałe relacje z klientem
 • diagnozować rzeczywiste potrzeby klienta
 • profesjonalnie zaprezentować (doradzić) produkt czy usługę

PROGRAM:

Kryteria skutecznych standardów sprzedaży

 • Przygotowanie do Sprzedaży (znajomość branży, produktów, konkurencji)
 • Umiejętność porozumiewania się – procesy porozumiewania się z klientem
  w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
 • Budowanie kontaktu z klientami – budowanie atmosfery zaufania i wiarygodności
 • Odczytywanie i przekazywanie komunikatów niewerbalnych
 • Rozpoznawanie i interpretacja zachowań werbalnych i niewerbalnych w rozmowach z klientem
 • Sposoby wpływania na zachowanie klientów
 • Zasady wywierania wpływu w procesie sprzedaży

Etapy sprzedaży:

 • Przygotowanie do rozmowy handlowej
 • Otwarcie rozmowy
 • Analiza potrzeb klienta. Rola i rodzaje pytań. Kategorie pytań – skuteczne dobieranie pytań w zależności od celu, do jakiego mają służyć?
 • Prezentacja siebie i firmy.
 • Prezentacja produktów/ usług.
 • Sposoby przekazywania informacji w kategoriach korzyści dla klientów. Cecha – zaleta – korzyść – opis.
 • Zamknięcie prezentacji. Zapominany etap w rozmowie handlowej.
 • CO ZROBIĆ GDY KLIENT POWIE „NIE” – wydobycie obiekcji – reakcje w sytuacji negacji.
 • Metody docierania do zastrzeżeń klientów
 • Sposoby i techniki radzenia sobie z obawami i zastrzeżeniami klientów
 • Kontakt po sprzedaży.
 • Sprzedaż poprzez referencje.

Techniki „dopasowania” i „prowadzenia” w sprzedaży.

 • Typologia Klientów – test analizy zachowań
 • Rozpoznawanie typów klienta oraz dopasowywanie do nich stylu sprzedaży.
 • Rola aktywnego słuchania w procesie skutecznej komunikacji perswazyjne

Analiza potrzeb klientów:

 • Analiza potrzeb racjonalnych
 • Wydobycie potrzeb emocjonalnych
 • Trening parafrazy potrzeb klienta
 • Zalety parafrazy potrzeb

Struktury językowe oddziałujące na podświadomość:

 • jak stosować konstrukcje lingwistyczne oparte na:
  • implikacjach,
  • presupozycjach.

Prezentacja handlowa. Techniki sterowania dialogiem w relacjach handlowych – formy oraz rodzaje konstrukcji:

 • emisja głosu,
 • spójność treści,
 • mowa ciała – panowanie nad własnymi zachowaniami niewerbalnymi.
 • prezentacja w aspektach zalet i korzyści

Psychologia wpływu – techniki wywierania wpływu w prezentacjach:

 • reguła wzajemności,
 • reguła sympatii,
 • reguła autorytetu
 • reguła społecznego dowodu słuszności
 • reguła niedostępności
 • reguła zaangażowania

Radzenie sobie z prezentacją w trudnych sytuachach

 • Trudny klient. Emocjonalny, niezadowolony, zawsze na „NIE”
 • Reakcje na reklamacje
 • Rozpoznawanie gier i manipulacji
 • Szybkie negocjacje cenowe.
 • Prezentacja argumentów i kontrargumentów w negocjacjach.

Nasi Klienci